עבירות

עבירות מין

בדין הפלילי מגוון עבירות שכותרתן “עבירות מין” שעיקרן מופיעות בחוק העונשין בפרק ייחודי לנושא.
עבירה נוספת בין עבירות המין הינה עבירת הטרדה מינית המופיעה בחוק נפרד ייחודי העוסק אך ורק בהטרדות מיניות.

מגוון עבירות המין הינו רחב וכולל בין היתר עבירות מעשים מגונים, מעשה סדום, אינוס, בעילה אסורה בהסכמה ועוד.

כך אף הענישה הנקובה בצידן של עבירות אלו משתנה מעבירה לעבירה בהתאם לחומרתה.

חלק מעבירות המין דוגמת אינוס או מעשים מגונים כוללות למעשה כמה סיטואציות שונות ונפרדות המקימות את העבירה. כך, אינוס הינו כל אחת מהחלופות הבאות:

  • בעילת אשה שלא בהסכמתה החופשית
  • קטינה שטרם מלאו לה 14 – אף אם נתנה הסכמתה
  • בהסכמת האשה כשההסכמה הושגה במרמה
  • ניצול מצב של חוסר הכרה של האשה או מצב אחר המונע הסכמה חופשית
  • תוך ניצול היות האשה סובלת ממחלת נפש או פיגור אם יש בהם למנוע הסכמתה החופשית

כך לדוגמה נקבע בפסיקה כי אדם שהונה אשה באשר לזהותו והאשה קיימה עימו יחסים הרי שמדובר באינוס אף שלכאורה היה מדובר ביחסים בין בגירים מרצון ובהסכמתם החופשית.

בין הגילאים 14-16 אם ניתנת הסכמה חופשית הרי שאין המדובר באינוס ואולם אז מתגבשת עבירה אחרת שכותרתה – בעילה אסורה בהסכמה. כמו כן עבירה זו חלה אף בין הגילאים 16-18 באם קיימים יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה או הבטחת שווא לנישואין.

בחוק אף נקובות נסיבות מסוימות שכאשר הן מתקיימות לגבי כל אחת מהחלופות המקימות את עבירת האינוס – תחול אז ענישה מחמירה יותר. כך, כאשר האינוס מבוצע בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עימו, כן כאשר האינוס נעשה תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או בעת שהאשה בהריון, כשהאינוס נעשה תוך שימוש בנשק קר או חם, כשהאינוס נעשה תוך התעללות באשה, כשהאינוס נעשה בקטינה שטרם מלאו לה 16 בנסיבות מסוימות. אז העונש המקסימלי הקבוע הינו 20 שנות מאסר לעומת 16 שנות מאסר לגבי אינוס ללא נסיבות מחמירות אלו.

מעשה סדום מוגדר בחוק כך שהוא כולל כל מעשה של החדרת איבר המין לפי הטבעת או הפה של אחר וכן החדרת חפץ לפי הטבעת, ולא רק החדרת איבר המין לפי הטבעת כפי שרבים נוטים לחשוב.

מעשה סדום הינו אסור ומהווה עבירה פלילית בכל אחת מהסיטואציות המקבילות שפורטו לעיל לגבי אינוס וכן במצב בו האדם בו נעשה המעשה הינו בין הגילאים 14-16 או 16-18 תוך ניצול יחסי תלות או מרות.

קיימת חזקה בחוק כי מטפל נפשי בהקשר זה הינו מצב של יחסי תלות או מרות למעט אם היחסים בין השניים החלו קודם לטיפול.

עבירה נוספת בקטגוריית עבירות המין שפעמים רבות מדובר בעניינה קיים רצידיביזם הינה עבירת ההתערטלות בפומבי או בשמה בחוק – מעשה מגונה בפומבי, שנחשבת עבירה קלה יחסית.

עבירה נוספת נחקקה באופן ספציפי לצורך הסדרת סיטואציה של יחסי מין בין מטפל למטופל נפשי כך שמצב זה בנסיבות הנקובות בחוק הוגדר כעבירה פלילית.

עם השני חוקק סעיף בקטגוריית עבירות המין הקרוי עבירות מין במשפחה שלמעשה אינו קובע עבירה נוספת אלא קובע רף ענישה מחמיר כאשר עבירות המין הנקובות בחוק מבוצעות בבן משפחה קטין.

על אף הכותרת הסעיף עוסק גם בעבירות כלפי חסר ישע שעבר האחראי עליו.

לעניין סעיף זה הגדרת בן משפחה הינה רחבה ביותר וכוללת אף קרבות משפחה שאינן קרבות ראשונות או קרבות דם לרבות קרובי משפחה חורגים, ידועים בציבור ובני משפחה באומנה.

בפרק העוסק בעבירות מין קיימת אף עבירה שעניינה פרסום שמו או פרט מזהה של אדם שנעברה בועבירת מין שלמעשה כמובן איננה עבירת מין אך קשורה בנושא.

כאמור עבירת ההטרדה מינית קבועה בחוק נפרד ומוגדרת אף היא ע”י מספר סיטואציות אפשריות כאשר כל אחת מהן מקימה את העבירה. כך, מעשים מגונים לרבות מעשה מגונה בפומבי הינם גם הטרדה מינית. כך גם עבירת סחיטה באיומים, כאשר המדובר בדרישה לעשיית מעשה בעל אופי מיני.בנוסף, הטרדה מינית הינה הצעות חוזרות או התייחסויות חוזרות בעלות אופי מיני, כאשר האדם אליו הן מכוונות הראה למטריד כי אינו מעוניין בכך. כמו כן הטרדה מינית הינה גם התייחסות משפילה או מבזה הנוגעת למיניותו של אדם. בנוסף כאשר מדובר במגוון סיטואציות הנקובות בחוק תקום עבירת ההטרדה המינית ע”י הצעות או התייחסויות חוזרות לגבי מיניותו של אדם אף אם לא מבהיר כי אינו מעוניין בכך, כך כאשר מדובר במטפל ומטופל בטיפול נפשי, יחסי מרות בעבודה, תלמיד או סטודנט תוך ניצול יחסי מרות בלימודים, התייחסות לקטינים בהתאם לקריטריונים בחוק ועוד.

מגוונים המצבים העובדתיים הנכנס בגדר עבירות המין הינו רחב ביותר הן מבחינת מהות המעשה, תדירותו וכמות הפעמים שבוצע, כמות המתלוננים וגילם, סיטואציות בהן יש קרבה משפחתית אף של נישואין או הכרות אחרת להבדיל ממקרים בהם המעשה מבוצע באדם זר.

ההתיישנות לגבי עבירות מין בפרט כאשר מדובר בקטינים ובעבירות שבוצעו במשפחה הינה מרחיבה ביותר מתוך ההכרה כי לעיתים לוקח שנים להתלונן בעבירות אלו. מנגד מצב זה בעייתי ביותר מבחינת הקושי להוכיח חפותו של אדם ביחס למעשה שנטען כי ביצע שנים רבות קודם פעמים רבות בחדרי חדרים. כך, אף היכולת להרשיע כשהבסיס הינו מילת המתלונן/ת בעייתי לכשעצמו. יצוין כי כשמדובר במתלונן קטין פעמים זה אף לא ידרש להעיד וכך לא ניתן יהיה לחקרו בחקירה נגדית ועדותו בפני חוקר ילדים ובכפוף לחקירת החוקר תהווה תחליף לעדות בבית המשפט.

כמובן שאדם הטוען לחפותו – יש להלחם להוצאת חפותו לאור לעיתים תוך שימוש בכלים נוספים להוכחת חפותו לרבות שימוש בפוליגרף, שרותי חקירות פרטיות, הליכי ביניים לחשיפת מידע מסוגים שונים ועוד.

Call Now Button דילוג לתוכן