עבירות אינטרנט

עבירות סייבר/ עבירות מחשב

באופן כללי ניתן לחלק את סל “עבירות המחשבים” לשלושה סוגי עבירות מרכזיים –

עבירות מחשבים שהמחשב הוא הכלי לביצוען כגון הפצת וירוסים, חדירה והתלטות על מחשסים ממרחק ועוד.

עבירות פליליות אחרות שהמחשב הוא כלי לביצוען כגון עבירות פדופיליה המבוצעות כולן או חלקן באמצעות מחשב, עבירות אלימות ורצח שחלקן הראשון מבוצע דרך המחשב, עבירות הונאה וגניבה ועוד.

עבירות של פגיעה במחשב כגון מחיקת חומר ממחשב, העלאת תכנים למחשב של אחר ועוד.

עבירות המחשבים בפרט שני הסוגים הראשונים המתוארים לעיל הינן פועל יוצא של הטכנולוגיה המתפתחת במהירות בכל הנוגע לעולם המחשוב.

חוק המחשבים תשנ”ה 1995 נחקק במטרה להתמודד עם פשיעה זו שהיתה אז חדשה, כך גם הוקמה יחידה מיוחדת במשטרת ישראל שמטרתה גילוי, חקירה פענוח של עבירות אלו.

סעיף 2 לחוק קובע עבירה של שיבוש או הפרעה למחשב או לחומר מחשב – עניינה של עבירה זו שיבוש או הפרעה לפעילות תקינה של מחשב או מחיקה או שיבוש של חומר מחשב.

סעיף 3 לחוק קובע עבירה של מידע כוזב או פלט כוזב – עניינה של עבירה זו אחסון/העברה/שינוי של מידע כוזב במחשב או כתיבת/העברת תוכנה שתוצאת השימוש בה תהיה מידע כוזב.

סעיף 4 לחוק קובע עבירה של חדירה לחומר מחשב שלא כדין – כשמה כן היא כאשר החדירה יכולה להתבצע בהתקשרות או התחברות או בהפעלה.

סעיף 5 לחוק קובע עבירה של חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת – למעשה עניינה של עבירה זו בסוג העבירות השני הנקוב לעיל – עבירות פליליות כלליות שנעברות באמצעות המחשב, כגון עבירות מין, הונאה, גניבה, שידול לעבור עבירה, קשירת קשר לעבור עבירה, איומים, הסתה, ועד כדי חלק מעבירת רצח רכפי שכבר קרה.

סעיף 6 לחוק קובע עבירה של פעולות אסורות בתוכנה – עניינה של עבירה זו עריכת תוכנה שמטרתה פגיעה במחשב, בחומר מחשב, במידע המופק ממחשב, חדירה למחשב, האזנת סתר באמצעות מחשב וכיוצ”ב.

בייצוג בעבירות מחשב ניתן לומר באופן כללי כי המורכבות הטכנית ופעמים הראייתית להוכחת ביצוע העבירה יכולה לסייע בתיקים אלו כשכמובן המומחיות הנדרשת הינה תשומת הלב לספק שיכול להתעורר עקב אותה מורכבות. בחלק מתיקים אלו נדרשים שרותים של מומחים להקמת וחיזוק אותו ספק המתעורר בהם.

Call Now Button דילוג לתוכן