עורך דין פלילי סיניה חריזי-מוזס אני מאמין


בבסיס עבודתה כעורכת דין בתחום משפט הפלילי, מאמינה עורך דין פלילי סיניה חריזי-מוזס, כי כל אדם באשר הוא אדם, ראוי, זכאי, זקוק להגנה כאשר הוא נחשד או מואשם בפלילים, וכי הגנה זו הינה ערך הכרחי מתבקש מן המעלה הראשונה.

לא אחת נתקלת עורך דין פלילי סיניה חריזי מוזס בשאלה “איך את מגנה עליהם?”. יש להבין שכל אדם עלול להקלע באשמתו, או שלא באשמתו כלל, למצב בו הוא נחשד או מואשם בפלילים, אף בעבירות חמורות ביותר.

למעשה גם כאשר אדם עובר על החוק, טמונות במעשהו נסיבות חייו, אותן הוא נושא עימו למן הוולדו ודרך חוויות חייו השונות. טעות חמורה היא לשפוט אנשים הנחשדים או אף מואשמים בפלילים ככאלה שביצעו את המיוחס להם. טעות היא לשפוט את מי שביצעו עבירות מתוך גישה שיפוטית שבבסיסה זעזוע וסלידה עמוקים מהם וומעשיהם ודגילה במתן גמול חמור ללא ההבנה כי כל בן אנוש מסוגל מתוקף נסיבות מסוימות או מתוקף מערכי חיים מסוימים למעשים שמי שלא נמצא בנעליו יתכן ויתקשה להבינם.

“…ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו.”

(מסכת אבות ב, ד)
עורך דין פלילי סיניה חריזי-מוזס אני מאמין

גישה עדכנית נכונה ומוצדקת הרבה יותר היתה מובילה לגמול מותאם נסיבות, לשימת נושא הטיפול והשיקום במרכז תוך תפירת מענה פרטני לכל אדם באשר הוא ולכל עבירה בהתאם לנסיבותיה. השלכת אנשים אל מאחורי סורג ובריח ללא קשר לסוג העבירה, לסיבות בשלן נעברה, תוך שחרורם במצב רע מזה בו נכנסו, הינה שיטה ארכאית וכושלת.

הנורא מכל הוא אותם אנשים אשר לא עשו דבר ומוצאים עצמם מובלים לדין, על לא עוול בכפם, כאשר הם חשים על בשרם אותן תחושות קשות מנשוא של החרב המונפת מעל צווארם השולחת זרועות אל כל מעגלי חייהם. פעמים קיימת תחושה כי כל המגיע בפני בית המשפט אשם הוא וחזקת החפות לפיה כל אדם זכאי עד שתוכח אשמתו, לא תמיד עומדת במבחן המציאות והפרקטיקה.

“הוי דן את כל האדם לכף זכות…”

(מסכת אבות א', ו')

בעיה נוספת הינה לחץ גדול המוטל לפתחו של אדם בשיטת המשפט הנוהגת, להודות, ראשית בחקירת המשטרה, והמשך, בבית המשפט – פועל יוצא שעיקרו העומס המוטל לפתחה של המערכת. כן יצוין כי בשיטת המשפט שלנו ובהתאם למגבלות אנושיות קיים קושי בעצם יכולת ההכרעה בדבר ביצועה של עבירה. כך לדוגמה כאשר מדובר בתיקים המבוססים מבחינת התשתית הראייתית על מילה כנגד מילה, יצטרך בית המשפט על מגבלותיו האנושיות, ועל אף הקושי הגדול בקביעת מי הוא הדובר אמת ומי המשקר מתוך המנעד האנושי האישיותי וההתנהגותי האינסופי, להכריע בדין. בסמכות בית המשפט להרשיע אף במצב דברים זה ומתוך הקביעה כי הוא מאמין לעדותו של א על פני עדותו של ב. הדברים יכולים להתקיים אף בתיקים חמורים ביותר דוגמת עבירות אונס שהעונש הצפוי עם הרשעה בהן הינו עונש של שנות מאסר ארוכות עד ארוכות מאוד.

אף בתיקים שאינם מילה כנגד מילה קיימות אפשרויות נרחבות לטעויות מסוגים שונים היכולות להוביל להרשעת שווא.

“בצדק תשפוט עמיתך…”

(ויקרא, י``ט ט``ו)

נראה כי הבנת ההשלכות של האשמה בפלילים שלא לדבר על הרשעה ועל עונשי מאסר לוקה בחסר. כנראה שכפי בדברים רבים נוספים, עד אשר אדם לא חווה את הדברים בעצמו הוא איו מבין את גודל הזוועה על כל השלכותיה.

Call Now Button דילוג לתוכן