עו״ד פלילי

עבירות סמים

עבירות הסמים חקוקות בפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש) התשל”ג-1973. העבירות הקלות בפקודת הסמים הינן עבירות של צריכה עצמית של סם מסוכן ו/או החזקה לצריכה עצמית ו/או של החזקת כלים לצריכה עצמית שאז העונש המקסימלי הקבוע הינו 3 שנים שמשמעו כי המדובר בעבירת עוון ולא בעבירת פשע כשבפועל הענישה היא מקלה בהרבה.

אם המדובר בעבירה ראשונה בהתאם למדיניות רשויות אכיפת החוק ניתן אף להגיע למחיקת התיק. בתיקים שייצגתי הגעתי לתוצאה זו אף כאשר היה מדובר בעבירה שניה או שלישית בהתאם לנסיבות פרטניות כשאז תוצאה זו אינה פשוטה להשגה אך אפשרית.

שאר העבירות בפקודה הינן עבירות חמורות בהרבה. בעבירות סמים חומרת התיק נמדדת עפ”י פרמטרים שונים ביניהם:

מהות העבירה המיוחסת – ניתן לומר שאף אם קבוע עונש זהה בחוק באופן כללי ניתן לומר שעבירת החזקה שלא לצריכה עצמית פחותה בחומרתה מעבירת סחר וזו פחותה בחומרתה מעבירת יבוא/יצוא של סם מסוכן.

סוג הסם בו מדובר – כאשר מדובר בסם קל התיק חמור פחות מאשר כאשר מדובר בסם קשה.

כמות הסם בה מדובר – ככל שהכמות גדולה יותר התיק חמור יותר.

עבר פלילי רלוונטי לרבות מאסר על תנאי

יצוין כי ההגדרה מהו סם מסוכן מורכבת מרשימת חומרים המשתנה ומתעדכנת תדיר על מנת לנסות להדביק את החומרים המשווקים שלפני שהם נכללים ברשימת הסמים המסוכנים הם למעשה מותרים. כך מתעדכנת הרשימה בנסיון לאכוף איסור שימוש בסמי פיצוציות עפ”י החומר המצוי בהם.

בעבירות סמים ולא רק ניתן דגש מיוחד לנושא גמילה מסמים כך שאדם מכור שביצע עבירות סמים אף חמורות יוכל לצאת בקלות יחסית מבחינת הענישה שתוטל אם יורשע אם עבר הליך גמילה, לרבות הארכת מאסרים על תנאי אף אם הם חבי הפעלה.

פעמים רבות הראיות בתיקי סמים מושגות לאחר ביצוע חיפוש אם חיפוש עפ”י סמכות שוטר ללא צו חיפוש ואם חיפוש עפ”י צו שופט, לרבות חיפושים בבגדים ועל הגוף. בהקשר זה יצוין כי בתיקים כאלו חיפוש שנערך שלא כדין יכול להביא לפסלות הראיות שנתפסו בו ולזיכוי בהתאם. בעניין זה פסל בית המשפט העליון ראיות שהושגו בחיפוש לא חוקי בפסק הדין בעניין הלכת בן חיים.

החזקה שלא לצריכה עצמית הינה עבירה שההבדל בינה לבין החזקה לצריכה עצמית נמדדת בכמות הקבועה בחוק. מי שרוצה לסתור את החזקה הקבועה בחוק כך שלטענתו המדובר בהחזקה לצריכה עצמית אף שהחוק קבע כי בכמות המדוברת ההחזקה אינה לצריכה עצמית עליו הנטל להוכיח כך. כאשר מדובר בכמות גבולית או בכמות לא מאוד גדולה ובאדם שצריכתו מאסיבית בהחלט ניתן לטעון כך.

עבירת סחר בסם מסוכן לשם התקיימה יש להוכיח העברת הסם והתמורה. פעמים רבות מדובר בתיקים בהם מופעל סוכן להוכחת העבירה שאחרת קשה פעמים להוכיחה.

עבירת יבוא/יצוא סם מסוכן פעמים רבות מדובר בעבירה שחלקה או כולה נעבר בחו”ל. בהקשר זה יכולות להטען טענות שונות לעניין חוסר סמכות. במהלך עבודתי ייצגתי בשני תיקי ייבוא בהם עלו טענות לחוסר סמכות בשל כך שהמדובר בעבירות חוץ.

ככלל המדובר במאטריה מורכבת המשתנה ממקרה למקרה והייצוג נתפר בהתאם לנסיבות כל תיק וכל נחקר או נאשם.

Call Now Button דילוג לתוכן