עו״ד פלילי

כיצד ניתן למחוק רישום פלילי

המרשם הפלילי מחולק למספר קטגוריות. ביניהן – רישום פלילי, תיקים פתוחים ותיקים סגורים.

אדם יכול ויתקל בקשיים שונים בשלם יפריע לו קיומו של רישום פלילי כנגדו. פעמים מדובר בעניין עקרוני בו אדם רוצה שהמרשם הפלילי כנגדו יהיה ללא רבב. כמו כן ישנה חשיבות לה לפעמים לא מודעים במצב בו יפתח תיק נוסף כנגד אותו אדם שאז רישומים קודמים יכולים להשפיע מהותית על גיבוש ההחלטה לגבי התיק הנוסף ברשויות התביעה.

נושא המחיקה מן המרשם רלוונטי בעיקר לשתיים מן הקטגוריות – רישום פלילי שעניינו הרשעות או הליכים שהסתיימו “ללא הרשעה” ותיקים סגורים שעניינם תיקים לגביהם נחקר אותו אדם באזהרה, כאשר בסיום החקירה הוחלט לסגור את התיק נגדו.

לגבי הרשעות או הליכים שהסתיימו ברישום פלילי של “ללא הרשעה” – קיימות בחוק תקופות התיישנות ומחיקה. בתום תקופת ההתיישנות רק לחלק מן הגופים שהיו זכאים לראות את הרישום נותרת סמכות לראותו ובתום תקופת המחיקה התיק נמחק. בהרשעה של בגיר תקופת ההתיישנות והמחיקה יחד מונות 17 שנים תמימות שהן תקופה ארוכה ביותר. אם מוטל עונש מאסר הן מחושבות מתום ריצוי העונש.

לגבי קטינים והליכים המסתיימים “ללא הרשעה” התקופות קצרות יותר אך עדיין מדובר בשנים.

רישום מסוג זה ניתן למחוק קרי לקצר את תקופת המחיקה שלו אך ורק ע”י הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה. כמובן שלא די בהגשת בקשה ללא נימוקים יוצאי דופן מאחר ובמצב דברים שכזה הנשיא לא יתערב והחוק החל על כולם הוא שיחול.

בייצוג בבקשות מסוג זה צריכה להיעשות עבודה יצירתית ומעמיקה על מנת ליתן סיכוי ממשי לקבלת הבקשה על ידי הנשיא שמתקבלת במקרים יוצאי הדופן. בהחלט קיימות דוגמאות רבות בתיקים מסוג זה בהם טיפלתי בהם הצלחתי לקבל חנינה מנשיא המדינה שמשמעה בתיקים אלו קיצור תקופת המחיקה וההתיישנות.

כאשר מדובר במרשם של תיקים סגורים הרי שבחלוף שנים – תלוי בסוג העבירה ובנתונים נוספים וכן מותנה בכך שלא נפתחים תיקים נוספים – התיק אמור להמחק אוטומטית.

באם מעוניינים במחיקת התיק קודם הרי שהדבר יכול ויעשה מול משטרת ישראל בשני אפיקים אפשריים שאחד מהם הינו הגשת ערעור על סיבת סגירת התיק היות וכאשר התיק נסגר מחוסר אשמה ורק אז, לא נותר לו זכר במרשם באופן מיידי עם סגירת התיק. האפיק השני – קיצור התקופות הנקובות בחוק.

שוב, ההגעה למסקנה זו כי בתיק אין אשמה לחשוד וקבלתה על ידי המשטרה, אינה דבר של מה בכך המתקבלת בנקל. לפיכך כאשר אני מטפלת בערעורים מסוג זה נעשים מאמצים גדולים לרבות צילום התיק, קיום פגישות, איסוף חומרים שונים הן הנוגעים לאירוע המדובר הן הנוגעים לאדם בו מדובר וכן מבוצעים הליכים שונים, הכל לפי צורכי התיק במקרה הספציפי, לשם מקסום תוצאות ההליך.

הדברים האמורים אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי והשימוש בהם הינו באחריות הקורא בלבד.

Call Now Button דילוג לתוכן