ייעוץ לפני חקירה

משטרת ישראל מנהלת חקירות של עבירות פליליות שבוצעו עליהן נודע לה בדרכים מדרכים שונות.

במהלך החקירה יכול ויעלו חשדות כנגד אדם זה או אחר לביצועה של העבירה הנחקרת.

יצוין כי למצער רבות מהחקירות מתמקדות בחקירת החשודים ובנסיון להוצאת הודאתם בביצוע העבירה.

הגרסה שמוסר החשוד במשטרה נרשמת או פעמים אף מתועדת בהקלטת שמע או וידאו ואינה ניתנת לשינוי. סטייה מהדברים הנמסרים בשלב מאוחר יותר תחשב עדות כבושה שמשקלה מופחת. שמירה על זכות השתיקה במקרים מסוימים חיונית ויכולה לחלץ אותו חשוד מן התיק במקרים אחרים אינה מתאימה ואינה מומלצת היות והיא מהווה “דבר לחיזוק” מבחינה ראייתית כנגד אותו חשוד.

בהתאם לאמור ישנה חשיבות מכרעת לדברים שימסור החשוד בחקירותיו במשטרה ועל כן קמה חשיבות מכרעת בהיוועצות עם עורך דין מומחה למשפט פלילי ואמון על מתן ייעוץ כאמור בטרם החקירה.

ייעוץ שכזה יכול לשנות תוצאות החקירה מקצה אל קצה.

הייעוץ יכול שינתן לפני שניגש החשוד לתחנת המשטרה או באם הוא נעצר – בתחנת המשטרה עצמה.

כיום ככלל מאפשרת המשטרה ייעוץ זה היות ואי מתן הזכות לייעוץ עלול להוביל לפסלות הודעתו של החשוד.

קיימים מקרים בהם תמנע זכות ההיוועצות עפ”י חוק, בנסיבות בהן יכולה המשטרה לעשות כן בהתאם לאישור קצין עפ”י הקריטריונים הנקובים לכך בחוק. מן הסתם, בדבר נעשה שימוש רב יותר כאשר מדובר בחקירות בעבירות חמורות במיוחד.

אף אם הדבר נעשה בתחנת המשטרה, לא צריך לחשוש מלעמוד על זכות ההיוועצות, מכיוון שכאמור, השלב שלפני מסירת גרסת החשוד הינו קריטי, והיוועצות בשלב זה יכולה לסייע עד מאוד וכמובן שחל חיסיון על היוועצות זו והיא מבוצעת בתנאים סטריליים.

ההיוועצות כוללת התייחסות לגרסת החשוד לרבות המלצה או אי המלצה על שמירה על זכות השתיקה. כן כוללת ההיוועצות התייחסות לפעולות חקירה נוספות אפשריות. עוד כוללת ההיוועצות הסבר בדבר ניסיונות המשטרה להוצאת הודאה מהחשוד אם בחקירתו אם באמצעים אחרים. כמו כן ישנה חשיבות להסבר ההליך החקירתי והמשפטי בו נתון אותו אדם, במיוחד לאדם שאינו מורגל בכך. כן קיימת חשיבות רבה לחיזוק אותו אדם מבחינה נפשית מאחר ומדובר במעמד מאוד קשה שמועצם עוד יותר כאשר מדובר בחשוד שנתון במעצר וככל שהחקירה נוגעת לעבירות חמורות שאז הלחץ מצד המשטרה יהיה קשה יותר.

משרדנו אמון על נושא מתן הייעוץ בטרם חקירה. קיימת חשיבות גדולה למתן ייעוץ מקצועי מן המדרגה הראשונה מכיוון שמדובר במאטריה מורכבת ורגישה ביותר. במשרדנו ייצגנו במקרים רבים בהם ייעוץ ראשוני זה סייע למעשה לסגירת התיק כנגד החשוד.

הדברים האמורים אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי והשימוש בהם הינו באחריות הקורא בלבד.

Call Now Button דילוג לתוכן