הליכי יידוע ושימוע

בסיומה של חקירת משטרה מתקבלת ההחלטה באם להגיש כתב אישום או לחילופין לסגור את התיק בהתאם לאחת מ-3 עילות הסגירה הקיימות.

באם מוחלט להגיש כתב אישום וכאשר מדובר בעבירת פשע, קיימת חובה עפ”י חוק ליידוע האדם בו מדובר בדבר הכוונה להגיש כתב אישום, וניתנת לו הזדמנות לשטוח טענותיו בכתב על מנת לנסות ולשכנע להימנע מהגשת כתב האישום נגדו, הליך שנהוג לכנותו שימוע.

יצוין כי פשע הינו כל עבירה אשר העונש הקבוע בצידה בחוק הינו למעלה מ-3 שנות מאסר. אף שהעונש האמור אינו העונש המוטל בפועל אלא העונש המקסימלי שקבע המחוקק לגבי העבירה הספציפית. פשע הינה הקטגוריה החמורה מבין 3 הקטגוריות המוגדרות בחוק.

יחד עם האמור, לגורמים בכירים ברשויות אכיפת החוק, עפ”י המוגדר בחוק, קיימת סמכות להחליט ולמנוע הזכות לשימוע במקרים מסוימים בהתאם לשיקול דעתם.

יש לציין כי האפשרות לקיים אותו שימוע מוגבל בזמן – ניתן לקיימו תוך 30 יום מקבלת ההודעה.

ככלל זכות השימוע אינה מקימה זכות להעתקת חומר החקירה בתיק – דבר לו זכאי נאשם רק עם הגשת כתב אישום כנגדו, ואולם כפי שיורחב להלן בהמשך דברים אלו, הלכה למעשה, כן קיימים מקרים בהם עורך דין המייצג בהליך השימוע, יוכל לצלם את תיק החקירה כבר בשלב זה.

כאשר אדם נתון במעצר – לא תנתן לו זכות השימוע. כמו כן לשר המשפטים נתונה הסמכות לקבוע סוגי עבירות בהן לא תנתן זכות השימוע אף שמדובר בעבירות פשע. כך למשל בעבירות אלימות במשפחה לא מתקיימת זכות השימוע.

כאשר הליך השימוע מבוצע ע”י משרדנו מתקיים טיפול שונה בתכלית ומרחיב בהרבה מהנקוב בחוק, הכל כמובן בכפוף להסכמת גורם התביעה המוסמך לכך באשר כאמור אין חובה לכך עפ”י חוק.

כך, החוק קובע חובה למתן הזדמנות לשטוח הטענות בכתב ואולם משרדנו נוהג כבר בשלב זה לצלם את התיק ולקיים פגישות הידברות עם גורמי התביעה על מנת לנסות ולשכנע להימנע מהגשת כתב אישום. כמו כן כבר בשלב זה נאספות ראיות הגנה רלוונטיות ונעשות פעולות שונות כפי שהיה נעשה לו היה מדובר בטיפול בכתב אישום, כל זאת על מנת למנוע הגשת כתב אישום בהליך מקדמי זה.

למעשה מתקיים אז במסגרת הליך השימוע הליך של ניהול התיק כפי שהיה מתקיים לאחר הגשת כתב אישום בזער אנפין. כך, מבחינת צילום ולימוד חומר החקירה, כך מבחינת קיום פגישות פנים אל פנים ואי הסתפקות במשלוח מכתב, כך מבחינת בניית האסטרטגיה לאותו מקרה תוך איסוף חומרים וביצוע הליכים מטעמנו.

בהחלט ניתן לומר שהליך השימוע אינו הליך מיותר במובן זה שלמרות שהתביעה החליטה להגיש כתב אישום בהחלט קיימים מקרים רבים בהם ניתן לשכנע שלא להגישו.

הדברים האמורים אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי והשימוש בהם הינו באחריות הקורא בלבד.

Call Now Button דילוג לתוכן