ביטול כתב אישום

הוגש נגדך כתב אישום, אתה מוזמן לדיון ראשון, דיון הקראה בו עלייך למסור עמדתך לגבי כתב האישום לבית המשפט, האם עדיין יש אפשרות לבטלו?

בהתאם לחוק קמה סמכות לתובע לחזור בו מכתב אישום שהגיש. אם נעשה הדבר לאחר מתן מענה לכתב האישום, התוצאה תהיה זיכוי בדין. אם יעשה הדבר לפני מתן מענה יהא הדבר כפי סגירת תיק מאחת משלוש עילות הסגירה הקיימות בתום חקירת המשטרה והתיק ירשם כתיק סגור.

בהתאם לסמכות זו, פעמים רבות, במקרים המתאימים לכך המגיעים אלי לטיפול, התוצאה אליה אני חותרת לסיום ההליך היא זו, בה יודיע התובע בתיק כי הוא חוזר בו מכתב האישום.

לכאורה מדובר בסמכות השמורה לתובע לבדו לבחור לעשות בה שימוש במקרים הנראים לו מתאימים, ואולם בהחלט, למרות שהדבר לא אמור מפורשות בחוק, עורך הדין המייצג יכול לחתור לתוצאה זו ולעשות פעולות שונות שימקסמו את הסיכוי למימושה.

באופן כללי תובע יכול להשתכנע לחזור בו מכתב האישום או על רקע ראייתי, קרי להשתכנע כי למרות שסבר מלכתחילה כי יש בתיק די ראיות להגשת כתב אישום הרי שאין הדבר כך. כמו כן יכול תובע להשתכנע בכך אף על רקע אישי של האדם בו מדובר במשולב עם העבירה המיוחסת כאשר היא קלה יחסית. כמובן שהעדר עבר פלילי יסייע מאוד במקרים אלו.

יצוין כי במקביל קיימים הליכים נוספים ו/או סיטואציות נוספות שתוצאתם יכולה להוביל לביטול כתב אישום,

כך, כאשר במהלך שמיעת ההליך, אף בשלבים מתקדמים, למשל בעת גביית העדויות בבית המשפט או השמעת טענות משפטיות, סובר התובע כי התיק לא יבשיל להרשעה, בהחלט קיימות סיטואציות בהן הוא משתמש בסמכותו זו.

כמו כן קיימת אופציה להפניית הנאשם לשרות המבחן בהסכמה אחת עם התביעה למתן המלצת שרות המבחן לסגירת התיק, אפשרות נוספת היא פנייה ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה לעיכוב הליכים, במקרים המתאימים, שאז התוצאה אינה ביטול כתב האישום אלא עיכוב ההליכים, אך לגבי הנאשם התוצאות בפועל דומות. בנוסף, על סמך טענות מקדמיות שונות נתונה סמכות לבית המשפט עצמו לבטל את כתב האישום.

במהלך עבודתי הגעתי לתוצאה האמורה בתיקים רבים במגוון רחב של עבירות לרבות החזקת סכין, תקיפה הגורמת חבלה, קבלת דבר במרמה, גרימת מוות ברשלנות, אלימות במשפחה, אלה ועוד.

הדברים האמורים אינם מהווים תחליף לייעוץ משפטי והשימוש בהם הינו באחריות הקורא בלבד.

Call Now Button דילוג לתוכן